Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.optylio.com

 

§1 Informacja wstępna

 

Optylio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Kamienna 12, 81-576 Gdynia, zarejestrowana w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475156, posiadająca REGON 146785893, NIP 701-03-93-803 (zwaną dalej „Optylio”) prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych poprzez stronę internetową www.optylio.com

 

Definicja produktu cyfrowego :

a.         jest kodem alfanumerycznym umożliwiającym nabywcy zakup lub odbiór towarów lub usług w sklepach rzeczywistych i internetowych Wydawcy

b.         jest kodem alfanumerycznym umożliwiającym dokonywanie zakupów do wysokości wartości i w określonym czasie lub odbiór towaru/usługi w określnym czasie, zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Wydawcę

c.         jest kodem alfanumerycznym funkcjonującym zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Wydawcy

 

 §2 Realizacja zamówień na produkty cyfrowe

 

1.    Optylio przekaże zamówione produkty cyfrowe na adres email wskazany przez Zamawiającego po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia, że Zamawiający  dokonał prawidłowej zapłaty za złożone zamówienie. Optylio może wprowadzić opłaty dodatkowe związane z ponoszonymi kosztami płatności online.

2.    Optylio po otrzymaniu potwierdzenie od operatora płatności niezwłocznie wyśle SMS na numer telefonu podany w zamówieniu z numerem PIN oraz wyśle na adres email podany w zamówieniu link do strony aktywującej produkt cyfrowy. Adresat zamówienia po wejściu na stronę aktywacji dokonuje wpisu numeru PIN, co powoduje wyświetlenie produktu cyfrowego, daty jego ważności oraz adresu www, gdzie produkt cyfrowy należy zrealizować. Adresat ma możliwość wydrukowania lub zachowania formy elektronicznej tych danych.

3.    Zamawiający, składając zamówienie, wyraża zgodę na wystawienie przez Optylio dokumentów księgowych (faktura i/lub nota) bez podpisu wystawcy i odbiorcy, które zostaną przesłane w formie załącznika do maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

4.    Produkty cyfrowe ważne są przez okres wskazany w dokumencie potwierdzającym jego aktywację. Za rozliczenie transakcji wykonanych przy pomocy zakupionego produktu cyfrowego wyłączną odpowiedzialność ponosi Wydawca. Wydawca również odpowiada za proces reklamacji produktów cyfrowych w zakresie dotyczącym realizowanych z jego pomocą transakcji oraz za wykonanie innych czynności zgodnie z regulaminem Wydawcy, gdzie znajduje się adres i sposób składania reklamacji.

5.    Optylio nie ponosi odpowiedzialności za produkty cyfrowe, które zostały utracone lub upublicznione po ich wydaniu Zamawiającemu.

6.    Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wady prawne wynikające z treści i formy składanych życzeń, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

7.    Z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni.

8.    Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji wpisania przekazanego SMS przez Optylio numeru PIN na stronę internetową aktywacji produktu cyfrowego.

9.    Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia na adres : Optylio  sp. z o.o. ul. Kamienna 12 , 81-576 Gdynia 

 

§ 3 Polityka prywatności

  

Zbierane dane

W celu złożenia zamówienia należy się zarejestrować na stronie internetowej www.optylio.com (dalej zwanej stroną internetową). Podczas rejestracji Zamawiający podaje adres email oraz dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, NIP. Nie wszystkie dane są obowiązkowe.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym do zweryfikowania płatności oraz wysłania zamówionego towaru do Zamawiającego.

Strona internetowa www.optylio.com  korzysta z tzw. "cookies" tj. wysyła niewielki plik tekstowy. "Cookies" wykorzystywane są przez stronę internetową do utrzymywania sesji zalogowanego Zamawiającego oraz do analiz wykonywanych przez Google Analytics.

Jeżeli Zamawiający dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od Optylio emaile dotyczące  transakcji. Optylio może również kontaktować się z Klientem telefonicznie w przypadku ważnych informacji dotyczących transakcji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie przez Optylio danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Zamawiającemu materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i organizatorze sklepu – Optylio.

 

Zmiany wprowadzonych danych

Administratorem danych osobowych jest Optylio. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. 

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje Konto, Zamawiający może dokonać zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią dokumentów księgowych.

 

 § 4 Zmiany Regulaminu

Optylio zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej www.optylio.com  Regulamin w zmienionym brzmieniu będzie miał zastosowanie wyłącznie do Zamówień złożonych po dacie jego publikacji na stronie internetowej www.optylio.com 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2015 roku.